ENRU
 Jesteś tutaj: www.ckon.org.pl » O projektach » Opis projektu PFRON
A A A

Opis projektu PFRON

Oferta CKON jest dla Ciebie, jeśli:

  • Mieszkasz w województwie mazowieckim, łódzkim i pomorskim,
  • Nie pracujesz i nie jesteś pracownikiem/pracowniczką zakładu aktywizacji zawodowej
  • Posiadasz orzeczenie o stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym - z zachowaną normą intelektualną,
  • Chcesz nauczyć się skutecznej autoprezentacji w czasie rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami,
  • Chcesz być w bazie CKON i korzystać z naszych ofert pracy.

   

Wszystkie osoby zarejestrowane w bazie CKON mogą BEZPŁATNIE skorzystać z:

  • konsultacji doradcy zawodowego, prawnika i psychologa;
  • naszych ofert pracy;
  • prasy z ogłoszeniami;
  • komputera i internetu.

Zespół CKON zaprasza!

Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON) jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zadania zlecone nr 15).

Działania Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych - CKON skierowane są do osób niepełnosprawnych z województwa mazowieckiego, łódzkiego i pomorskiego, posiadających orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Wszystkim, którzy się do nas zwrócą, wypełnią ankietę i prześlą ją do nas, postaramy się pomóc w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej i znalezieniu pracy.


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt "Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych - włączenie osób niepełnosprawnych z województw: mazowieckiego, łódzkiego i pomorskiego w rynek pracy" jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zadania zlecone nr 15).